Soutěž Bar & kavárna Terasa

Bar & kavárna Terasa v blízké době oslaví narozeniny. Proč si nedopřát trochu soutěžního zápalu. Soutěžte o tři zajímavé ceny: 1. Konzumace v ceně 500 Kč, 2. Láhev kvalitního vína, 3. Káva a zákusek.

Jak se hraje?
Napište nám odpověď na otázku do komentářů pod soutěžní příspěvek na facebooké stránce: Kdy se otevřel Bar&kavárna Terasa Kroměříž?  (malou nápovědu možná najdete zde na webu: www.uzlatehokohouta.cz/terasa)

Kde se hraje a do kdy?
Soutěž probíhá na facebookovém profilu www.facebook.com/terasauzlatehokohouta od zveřejnění soutěžního příspěvku a končí 1. 5. 2019. 

 

Pravidla soutěžeVyhrajte zajímavé ceny Bar&kavárna Terasa Kroměříž

1. Pravidla soutěže „Vyhrajte zajímavé ceny Bar&kavárna Terasa Kroměříž“
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Vyhrajte zajímavé ceny Bar&kavárna Terasa Kroměříž“ (dále jen "Soutěž").

1.1 Pořadatel soutěže 
Pořadatelem Soutěže je Bar & kavárna Terasa, Kovářská 20, Kroměříž 767 01, telefon: +420 571 891 489, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen "Pořadatel")

1.2 Doba a místo konání soutěže
Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat mezi 1. 3. a 1. 5. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“). Místem konání soutěže je Facebooková stránka Pořadatele, na adrese www.facebook.com/terasauzlatehokohouta (dále jen „Facebook stránka“).

1.3 Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která vloží komentář se soutěžním příspěvkem na Facebook stránce Pořadatele („dále také „účastník“, „účastník soutěže“, „soutěžící“). Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 13 let (převzetí výher podlehá platným zákonům ČR viz výhra 2. láhev vína apod) s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky a zřízeným účtem na sociální síti Facebook. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli soutěže, včetně osob jim blízkých.

2. Podmínky a systém soutěže
Zájemce se zapojí do soutěže tím způsobem, že: V době konání soutěže vloží komentář s odpovědí na soutěžní otázku pod facebookový soutěžní příspěvek. V komentáři odpoví na otázku “Kdy se otevřel Bar&kavárna Terasa Kroměříž”  Komentáře mohou uživatelé psát v soutěžním období 1. 3. a 1. 5. 2019. Tři výherci budou vylosováni a osloveni do 5. 5. 2019.

Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků a příbuzných.

 3. Výhry a jejich předání
Soutěž má tři výherce, kdy každý dostane jednu ze tří cen: 1. Konzumace v ceně 500 Kč, 2. Láhev kvalitního vína, 3. Káva a zákusek.

Výhru nelze směnit za hotovost a lze ji uplatnit pouze na místě Bar&kavárna Terasa Kroměříž. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím soukromé zprávy – to ale pouze v tom případě, že má nastavenou ve facebookové aplikaci možnost být kontaktován facebookovou stránkou Bar&kavárna Terasa Kroměříž. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra v takovém případě bude udělena dalšímu výherci v pořadí, případně ji užije k jiným marketingovým účelům. V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny. 
Platnost výhry je 6 měsíců a lze ji využít pouze v Bar&Terasa Kroměříž.

4. Všeobecná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a svobodně. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Informace Souhlasím